Posted on

O Rún Valdr runah

Rún Valdr (kar pomeni “Moč Rune” ali “Avtoriteta Rune” je sistem zdravljenja z energijo in za duhovni razvoj, ki zaposluje starodavne nordijske Rune z dodatnimi simboli usmerjanja moči.
Nordijske Rune so več kot le “črke” ali “abeceda” (čeprav so bile uporabljene za pisanje).Bile so tudi simbol moči, vsaka upodobljena in ustvarjena za različne oblike / vidike energije Univerzalne LUČI, ki prežema vso kreacijo in vso vesolje.

Ti simboli so bili uporabljeni za različne namene, vključno z zdravljenjem, zaščito in magijo.

Rún Valdr sistem je zasnoval z Rodney Cox – posvečen duhovnik v severni tradiciji. Skozi njegovo duhovno delo, študij rune in njegovega komuniciranja z bogovi, Odin (bog rune, poezija in magijo) in Freya (boginja plodnosti in ljubezni), je Rún Valdr sistem postopoma prevzel obliko. In z vajo, Rodney (in mnogi drugi, ) priznavajo pristojnost in verodostojnost Rún Valdr sistemu.

Prav tako je ta sistem čudovit način za prenos energije Univerzalne LUČI (imenovane tudi Reiki, Chi, Prana, Energije in Univerzalne Življenske Moči) za zdravljenje. Rún Valdr omogoča prakticionerju/metafiziku/zdravilcu, neposredno zdravljenja z uporabo posebnih run in simbolov, ki so najbolj koristne za neko določeno nalogo.

Aktivno vlogo, ki jo ima prakticioner/matafizik/zdravilec, je zelo drugačna od bolj pasivne vloge prakticionerja/matafizika/zdravileca v drugih sistemih. Ta pomembna razlika vodi do bolj šamanskih izkušenj zdravljenja z Rún Valdr kot z drugimi načini zdravljenja z energijo.

Mnogi sistemi zdravljenja, ki so se razvili v zadnjih letih, združujejo nauke Usui Reiki z dodatnimi tehnikami in simboli. Čeprav je, kot energetski sistem, Rún Valdr primerljiv s tehnikami, kot je Reiki, je sam sistem popoln in veliko bolj vsestranski v sami uporabi.

Poleg tega, da je z Rún Valdr sistemom mogoče zdravljenje, se lahko uporabi tudi za namene izdelave talismanov/amuletov/magičnih objektov za posebne namene in tako naprej. Možnosti za uporabo Rún Valdr sistema na ta način, so praktično neskončne – sistem je tako obsežen, da so potencialne aplikacije omejen le z idejami in prakso osebe, ki dela z njim. Zato se skozi redno delo s tem sistemom, Rún Valdr aplikacija raste in se razvija z znanjem in izkušnjami prakticionerja/matafizika/zdravileca.

Univerzalna LUČ

Univerzalna LUČ (imenovana tudi: Ki, Chi, Prana, Energija, Univerzalna Življenska Moč in mnogih drugih imen), je lahko določljiva kot celotne specter svetlobe –bela svetloba

V Severni tradiciji, se ta energija imenuje “dnih”. Univerzalna LUČ je zelo visoko nihanje-nihanje izjemno visoke frekvence in se ga ne da videti s človeškim očesom, vendar prežema celotno Ustvarjenje.

Ustvarjenje izvira iz tega vira energije; vse stvarstvo je izraz te energije, in vse stvarstvo je preživelo zaradi te energije. Ta popoln spekter duhovne LUČI je energija, ki jo mi usmerimo pri svojem delu z Rún Valdr sistemom za zdravljenje ali ostalo.

Kot pri vidni svetlobi elektromagnetneg spektra je Univerzalna LUČ je lahko “razdeljena” (razdeljena na osnovne delce) in prikazana kot žarki raznobarvnih duhovnih luči, kar je tudi v uporabi pri drugem sistemu “Mavrični Zdravilni Sistem”. za nadaljevanje Nordijske rune predstavljajo različne “obraze” te energije in mnogo simbolov v tem in drugih sistemih, izraža specifične komponente te energije.