Posted on

O Vilinih

Rianar

Alferične rune ali Rianar (ednina Riana, kar pomeni “izklesanje” in “skrivnost”) zajemajo sistem magičnega pisanja avtohtonih Vilincev Sarithinov. Rianar so zasnovane kot izklesan sistem črk, a so zapisane tudi s črnilom. Vsak sistem črk temelji na fonetičnem simbolizmu, ampak rianar rune so – tako kot nordijski Futhark in keltski Ogam – pismenke, ki delujejo kot ideogrami. Ta runski sistem zajema in usmerja starodavno moč Vilincev.

Vsaka runa v mrežo združuje:
drevesa
ptice
kamne
letne čase
zelišča
abstraktne koncepte

Izraz Ogam, ki je prevzet iz irskih druidskih izrazov, se ne nanaša samo na “črke” in njihove fonetične vrednosti, temveč na celoten kompleks korespondence, ki te znake sklicuje, in zato se na Rianar ne nanašajo kot “abeceda”, ampak kot alferični Ogam. Ta polivalentna kakovost besednih pomenov označuje vilinske jezike na vseh ravneh. Na primer, beseda riana ima več pomenov in se lahko upošteva kot glagol pa tudi kot oblika samostalnika: “skriva”, “skrivnost”, “zaklad”.

Rianar se uporabljajo za napise magične narave in prav tako za pisanje vilinskih jezikov. Fonetične lastnosti, ki so tukaj predstavljene, so prilagojene tako, da veljajo tako za fonetiko v slovenščini kot tudi v Vilinščini. Zaradi tega je mogoče Rianar bolje prilagoditi pisanju v slovenščini kot na primer Futhark ali keltski Ogam, ki se je fonetično razvil v nordijskem in galskem primeru.

Štiri glavne vrste run v Rianar sestavlja dvajset soglasnikov, razdeljenih v skupine po pet. Vsak niz petih ustreza posebni glasovni skupini, ki temelji na delih v ustih, ki se uporabljajo za izgovorjavo zvoka. Te skupine so nosniki, grleni zvoki, ustnični zvoki in zobni zvoki. Vsaka skupina zvokov je povezana z, v tem zaporedju, Zemljo, Zrakom, Vodo in Ognjem. Logika bo razvidna s pomočjo razmišljanja in eksperimentiranja.

Grleni zvoki, na primer, se opirajo na izgon zraka iz ust in zato veljajo za koren pri zvokih Zraka. Ustnični zvoki so tekoči, mehurčkasti in tako skladni z Vodo. Zobni zvoki so ostri in eksplozivni, zato so povezani z Ognjem, in nosniki zvenijo skozi nos ali z jezikom na nebu, ki velja za del ust, povezan z Zemljo ali mističnim pentagramom.

Poleg štirih elementarnih skupin črk obstajata dve skupini šestih, ki ustrezajo vilinskemu panteonu in so sestavljene iz dvanajstih Mellarinov ali Ustvarjalcev.