Posted on

Serena – runsko prerokovanje

Moje ime je Serena in davno nazaj sem se rodila kot čarovnica. Učiti sem se začela čarovništva (začela sem z rituali in ne uroki), ko sem bil še zelo mlada in po dopolnjenem 20 letu sem bila sprejeta na 3. stopnjo visoke duhovnice v tradiciji Wiccan. 

To je bil začetek in sedaj po 20 letih intezivnega udejstvovanja v raznih magičnih sistemih in pridobljenih uradnih nazivih na področjih magije, angelov ter run, sem pridobila potrebne sposobnosti in izkušnje, ki mi omogočajo učinkovito in sproščeno delo z drugimi.

Zaradi vsega tega sem prišla v stik z svojim višjim jazom in sem v resonanci z njim.

Pri svojem delu z runami sem predvsem osredotočena na šamanski tradiciji, zlasti tradiciji Seidr in Galdr antične Norse. Skozi  intenzivno delo in po  obredni ter šamanski metodi  sem pridobila močno instinktivno sposobnost branja in razumevanja run, kar mi pomaga pri moji psihičnemu zazanavanju.

Zaradi vsega tega sem prišla v stik z svojim višjim jazom in sem v resonanci z njim.

Pri svojem delu z runami sem predvsem osredotočena na šamansko tradicijo, zlasti tradiciji Seidr in Galdr antične Norse. Skozi  intezivno delo in po  obredni ter šamanski metodi  sem pridobila močno instinktivno sposobnost branja in razumevanja run, kar mi pomaga pri moji psihičnemu zaznavanju.

V zadnjem času se predvsem ukvarjam s prerokovanjem iz run ter na ta način pomagam ljudem pri njihovih težavah. Plačilo, ki ga dobim za svoje delo namenim dobrodelnim organizacijam.