Posted on

Znanstveni testi Zlatega runskega kozarca

V toku zadnjih nekaj mesecev smo izvedli nekaj različnih znanstvenih testov z namenom, da dokažemo pozitivni vpliv energije kozarca na izbrano tekočino ter na ta način blagodejen vpliv na človeka. Vsi testi so pokazali pozitiven vpliv na različne parametre uporabljene tekočine (v našem primeru vode). 

1) Mikrobiološka preiskava vzorca vode

Konec oktobra 2011 smo dali preučiti dva vzorca oporečne vode (uporabljena je bila deževnica, nekaj mesecev stoječa v posodi na prostem). Vzorce smo vzeli na predpisan način v sterilne posodice (sterilne posodice smo dobili na Inštitutu)  ter pri tem pazili, da samih posodic na kontaminiramo. V obe sterilni posodici smo natočili isti vzorec vode. V posodico A smo natočili vodo direktno, v posodico B pa smo vodo najprej natočili v Zlati runski kozarec, kjer je stala cca. 5 minut ter nato v sterilno posodico B.

S temi vzorci smo pohiteli na Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani, kjer so napravili serijo testov po MPN-kvantitativni metodi Colilert.  Po tej metodi pregledujejo naslednje parametre:

1) Koliformne bakterije (metoda SM 16-V (V3))

2) Escherichia coli (metoda SM 16-V (V3))

3) Število kolonij pri 22°C (SIST EN ISO 6222:1999)

4) Število kolonij pri 36°C (SIST EN ISO 6222:1999)

Prvih dveh parametrov nismo mogli primerjati, ker naš oporečen vzorec ni vseboval teh bakterij. Bolj zanimivo pa je pogledati parametera 3 in 4, kjer se pokaže velika razlika med vzorcem A (brez vpliva Zlatega runskega kozarca) in vzorcem B (z vplivom Zlatega runskega kozarca). Več infomacij na grafu.

 Kot je razvidno iz grafa je na vzorcu vode brez vpliva Zlatega runskega kozarca nastalo 32 kolonij bakterij, pri vzorcu vode pod vplivom Zlatega runskega kozarca pa le 17 pri temperaturi vzorcev vode na 22°C.

Zgodba se ponovi pri temperaturi vzorca vode 36°C, kjer je nedvomni zmagovalec vzorec pod vplivom Zlatega runskega kozarca, kjer je nastalo 10 kolonij, pri vzorcu vode brez vpliva Zlatega runskega kozarca pa je število kolonij 17.

Ugotovitev, ki se poraja je naslednja: Zlati runski kozarec zmanjša število kolonij bakterij za približno 50%.

Še pojasnilo: Uglasitev oz. afirmacija Zlatega runskega kozarca je, da očisti tekočino vseh slabih stvari, kajti dobre namreč potrebujemo. Tudi vse bakterije niso slabe, mnogo je takih ki nam koristijo in brez njih ne moremo dobro funkcionirati. To je namreč moč Run Valdr simbola Gristhor-simbol očiščenja.

Rezultatov testov ne smemo javno objaviti zaradi prepovedi komercialnega objavljanja s strani Inštituta za varovanje zdravja, vendar ga je možno dobiti na vpogled po predhodnem dogovoru.

2) Slikanje aure Zlatega Runskega kozarca z navadno in napredno Kirlianovo fotografijo

Vse v naravi oddaja oz. seva energijo. To sevanje, ne glede na to ali prihaja od človeka ali kakšnega drugega organskega materiala, je tesno povezano z življensko energijo. To energijo je nemogoče videti oz. zaznati z našimi čutili (izjema so redki nadarjeni posameznikih).

Nemški znanstvenik dr. Dieter Knapp je razvil oz. nadgradil delo ukrajinskega para Kirlian in na ta način omogočil fotografiranje energije, ki jo nek objekt seva.

Na levi sliki je posnet navaden kozarec. Kot razvidno oddaja slabo, precej lokalizirano sevanje, predvsem locirano na samem robu kozarca.

Popolno nasprotje pa je desna slika, ki prikazuje Zlat runski kozarec, kjer se lepo vidi bogata, dinamična energija, ki zapolnjuje celoten kozarec in oddaja močno nežno energijo tudi v prostor, kjer se nahajmo.

 Za potrditev naših rezultatov smo Zlati runski kozarec slikali po Kirlianovi metodi z navadno Kirlianovo fotografijo. 

Kot je razvidno iz same slike Zlat runski kozarec oddaja zelo močno, vendar obenem nežno energijo, ki ni omejena samo na rob kozarca. Lepo se vidi tudi energija v notranjosti, ki še dodatno vpliva na samo delovanje.

Torej kozarec kot celota deluje usklajeno in na ta način dobimo pozitivne rezultate v vseh aspektih delovanja.

Za bolj podrobno razlago pa si poglejte poročilo opravljenih testov. (v angleškem jeziku).

 3) Poskus z vzkaljenjem sončničnih semen

V Zlati runski kozarec in v navadni kozarec smo položili enako gazo in vato ter nanju stresli 5g semen sončnice iz iste vrečke. Semena smo nato zalivali 2x dnevno in opazovali njihovo rast. Kozarca sta ves čas stala drug poleg drugega, da smo zagotovili popolnoma enake pogoje za rast. 

Rezultate našega poskusa si lahko ogledate na sledečih fotografijah.

Začetek testa 27.10.2011

Konec testa 7.11.2011

 Kot je razvidno so se sončnična semena oz. kalčki precej bolj razvili v Zlatem runskem kozarcu kot v navadnem. K temu je seveda pomagala čista, močna in hkrati nežna energija Zlatega runskega kozarca.

4) Fotografija zamrznjenih kristalov vzorčne vode po metodi razviti s strani dr. Masaru Emoto

Slaba voda iz vodovoda-lokacija odvzema vzorca Mengeš

Energetsko obogatena voda z Zlatim runskim kozarcem-lokacija odvzema vzorca Mengeš

Slika na levi strani kaže neurejeno strukturo naše pitne vode iz vodovoda. Zaradi nenehnega pretakanja, vrtinčenja in prehajanja med raznimi cevmi, ta voda nima nobene urejene geometrične strukture in je s stališča energetske uporabnosti zelo revna.

Slika na desni predstavlja isto vodo, ki je bila nekaj časa v Zlatem runskem kozarcu. Vidimo lahko lepo geometrično strukturo z ostrimi, pravilnimi linijami. To pokaže visoko raven energije, ki jo taka voda vsebuje. Več podrobnosti o samih opravljenih testih si poglejte na poročilu. (v angleškem jeziku).

Za zaključek pa še E. Tolle, ki lepo zaokroži vsa naša dognanja:

“Vse ima neko eksistenco, ima nivo samozavedanja. Celo kamen ima zavedanje elementa, kajti drugače ne bi obstajal in njegovi atomi in molekule bi razpadle. Vse je živo. Sonce, zemlja, živali, človek, vse to je le izraz stopnje samozavednja. Določena nezavedna zavednost.”