Posted on

Uporaba Rún Valdr run

Naslednje besedilo je namenjeno vsem, ki bi radi poskusili delovanje samega Rún Valdr sistema run. Kot povedano za delovanje in uporabo tega sistema ni potrebno neko predznanje, vendar je zaradi neuglašenosti novega uporabnika nivo pretoka energije na nižjem nivoju in seveda s tem sami učinki. Kupec naših run z elementarnim kovancem pa seveda dobi delujočo oziromo aktivirano runo na mojstrskem nivoju pretoka energij.

Za aktivacijo ali uporabo run in simbolov z vizualizacijo uglejte izbrano podobo in trikrat izgovorite pripadajoče ime. Med vizualizacijo se skoncentrirajte in si v mislih predstavljajte podobo, dokler ni jasna pred vašimi očmi. Če vam vizualizacija nagaja ali pa nimate časa za temeljito koncentracijo (kar je dandanes presneto pogost pojav) si pred začetkom dobro oglejte izbrano runo na obesku, da vam bo v pomoč. Ime pa lahko izgovorite v mislih ali tako glasno kakor vam dajo pljuča.

Ko izbrano runo ali aktiviramo, ostane aktivna in ponovna aktivacija ni potrebna. Kadar želimo njeno delovanje okrepiti oziroma spodbuditi ali pa si želimo česa točno določenega, se posvetimo kratki meditaciji z izbrano runo in jo prosimo za izpolnitev želja. Vedno je boljše prositi kot zahtevati, vsekakor pa nikoli ne smemo prositi za kaj slabega. V trenutku, ko nekomu ali nečemu zaželimo nekaj slabega, se bo runa navzela negativne energije in prenehala delovati. Da bi jo v takem primeru zopet aktivirali in pripravili do delovanja, bi nas stalo ogromno časa in trdega dela. Vse to velja tudi za personalno runo, ki je izdelana za vsakega posameznika glede na njegove želje in potrebe.

Poleg uporabe izbrane ali personalne rune, pa lahko Rún Valdr rune uporabimo še v tri druge namene, in sicer za zdravljenje, uglaševanje in izdelavo magičnih predmetov.

Zdravljenje:

 1. Če gre za zdravljenje na daljavo, moramo najprej uporabiti simbol Reloxon, da premostimo razdaljo. V kolikor ne gre za zdravljenje na daljavo, ta korak preskočimo.
  2. Začnemo s predstavo Sahi Nal, ki potuje skozi človeško telo. Omenjeni simbol si v misli predstavljamo tekom celotnega procesa in vsi ostali simboli bodo položeni vanj. Roki položimo na drugo čakro (sakralna čakra, tik nad vranico, v bližini križa) in na vrh glave.
  3. Izberemo med runami Mannaz, Laguz in Ehwaz oziroma po potrebi uporabimo kombinacijo. Z runo Mannaz se osredotočimo na zavest, z runo Laguz na podzavest in z runo Ehwaz na telo.
  4. Preobrazbo začnemo z uporabo simbola Han-so, ki je postavljen tako, da je njegov krog naravnan na drugi čakri.
  5. Na tej točki uporabimo še druge rune, v kolikor so potrebne.
  6. Jasno in mirno izrazimo naš namen in cilj – pri tem moramo biti kar se da natančni. »Ozdravitev« ni dovolj natančno izražen cilj.
  7. Z uporabo simbola Shambul aktiviramo delovanje.
  8. Še naprej si predstavljamo simbol Shai Nal, pri čemer vidimo kako oddaja rdečo ali zlato svetlobo, s katero se napaja iz notranjosti (na prvi pogled se zdi, da iz kože) zdravljenega. Začutimo kako se zdravljeni odziva na delovanje in spreminja.
  9. Ko smo končali, uporabimo še simbol Tunai, da zapečatimo zdravljenje in s tem tudi novo uglasitev.

Kozmična uglasitev:

 1. Simbol Grimbol uporabimo tako, da je krog naravnan na drugi čakri (sakralna čakra, tik nad vranico, v bližini križa). Vidimo in opazujemo kako izbrana oseba postane omenjeni simbol.
  2. Vsako izbrano runo aktiviramo in položimo v krog simbola Grimbol. Opazujemo kako vsaka runa zdrsi po dolgi črti simbola in se ustavi v središču kroga. Ko smo to storili z vsemi runami, enako storimo še z vsakim izbranim simbolom.
  3. Ko zaključimo, uporabimo simbol Tunai, da zapečatimo kozmično uglasitev. Opazujemo kako se Tunai povečuje, popolnoma prekrije simbol Grimbol in na koncu še osebo, ki je prejela uglasitev.

Izdelava magičnih predmetov:

 1. Na izbranem predmetu uporabimo simbola Shai Nal in Haxo, da ga oživimo.
  2. Uporabimo drugi simbol Grimbol, tistega z več črtami, ki je za predmete. Opazujemo kako predmet postaja simbol. Vanj položimo še Shambul in ostale rune in simbole, če želimo dodati še katerega.
  3. Predmetu povemo kaj je njegov namen in bistvo, z drugimi besedami kaj želimo od njega.
  4. S pomočjo simbola Relanor vzpostavimo enosmerno povezavo z virom moči (sonce, luna, elementarne ravni itd.). Predmetu povemo, da lahko črpa iz vira moči kolikor pogosto potrebuje energijo, ter da je lahko porabi kolikor je potrebuje za izpolnitev svojega namena. Lahko uporabimo tudi več kot en vir moči.
  5. Ko zaključimo, uporabimo simbol Turan, da zapečatimo izdelavo magičnega predmeta in uglasitev.